WINky se ve čtvrtek 16. září sešly v Praze. Na Valné hromadě sdružení WIN Czech zvolily svoji předsedkyni, viděly unikátní tokamak Golem i sklepní prostory Národního divadla.

21.09.2021

Ve čtvrtek 16. září se do Prahy sjelo na Valnou hromadu WIN Czech na dvacet členek tohoto sdružení. Čekal je zajímavý celodenní program.

Návštěva ČVUT Praha, představení tokamaku GOLEM

Prvním zajímavým bodem bylo setkání s tokamakem GOLEM, na kterém je praktikována experimentální část výuky katedry fyziky fakulty jaderné a fyzikální inženýrské ČVUT v Praze. Experimentální zařízení slouží ke zkoumání termojaderné fúze v pozemských podmínkách.

"Na prezentovaném zařízení probíhá mnoho typů praktických cvičení, workshopů a letních škol fyziky plazmatu," říká Vojtěch Svoboda, který provoz tokamaku řídí a vede mnoho výzkumných prací studentů ČVUT. "Kromě vzdělávání se zde věnujeme také problematice aplikací vysokoteplotních supravodičů v reálném tokamakovém provozu a zkoumání doby udržení radiofrekvenčního plazmatu vybuzeného elektromagnetickou vlnou v magnetickém poli," doplňuje Vojtěch Svoboda. Unikátní konfigurace silových cívek a železného jádra tokamaku GOLEM se také využívá pro vývoj a testování 3D modelu ferromagnetika za účelem charakterizace změny rozložení vnějšího magnetického pole v blízkosti nenasycených nebo částečně nasycených ferromagnetických materiálů.

Valná hromada opětovně zvolila předsedkyni WIN Larisu Dubskou

Další částí programu byla volební valná hromada. Přítomné členky zvolily na další období do svého čela stávající předsedkyni Larisu Dubskou a také místopředsedkyni Lindu Navrátilovou a schválily složení obnovené rady WIN ČR. Dámy zhodnotily dosavadní činnost a diskutovaly také nad plánem aktivit na další rok, včetně jarního setkání "winek", které by mělo již tradičně obsahovat vzdělávací prvek. "Opakovat se budou osvědčené webináře organizované pro veřejnost k zajímavým "jaderným" tématům jako například využívání prostředků nukleární medicíny k diagnostice a terapii některých závažných onemocnění," říká předsedkyně WIN Czech Larisa Dubská. Průběžně budou také WINky naplňovat své poslání osvěty veřejnosti prostřednictvím informačních kanálů, jako jsou webové stránky nebo profily na Facebooku a Instagramu.

Národní divadlo si WINky prohlédly od sklepa po střechu

Zajímavým zakončením dne v Praze byla prohlídka Národního divadla. Během dvou hodin se mohly dámy podívat do mnoha běžným osobám nepřístupných prostor této asi nejznámější novorenesanční budovy architekta Josefa Zítka. Dámy navštívily několikapatrové sklepní prostory, které kromě jiného slouží k transportu kulis na různé scény, zákulisní prostory i samotné hlediště v různých patrech divadla. Završením exkurze byla úchvatná vyhlídka na Prahu ze střechy divadla. 

© 2018 WIN Czech, všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!