Jaderní rodiče založili spolek na podporu budoucnosti regionu JE Dukovany. Předsedkyní spolku se stala Katka Kunešová, členka WIN.

12.01.2021

Zakládající členové spolku JARO pro Dukovany dnes představili veřejnosti tuto neziskovou organizaci. Cílem spolku je informovat veřejnost o dění týkající se výroby elektrické energie v Dukovanech s důrazem na přípravu výstavby nového jaderného zdroje v této lokalitě. Členy spolku jsou především zaměstnanci elektrárny a obyvatelé regionu, které spojuje přesvědčení o nutnosti zachování kontinuity výroby elektřiny stávající elektrárny a novým jaderným zdrojem. Spolek vznikl po vzoru "temelínských" Jihočeských taťků.

"Spolek JARO jsme založili za účelem předávání relevantních informací, tzv. přímo od zdroje. Chceme vstoupit do diskuse o jaderných tématech, zvlášť o stavbě 5. bloku JE Dukovany. Využít můžeme osobní zkušenosti z naší práce v energetice," říká předsedkyně spolku, členka WIN a jaderná chemička z Dukovan Kateřina Kunešová. "Rádi bychom zachovali kontinuitu jaderného regionu, žijeme tady a máme přirozený zájem, aby energetický region dále pokračoval a přinášel nám, lidem z regionu, benefity jako doposud. Stojíme o kvalitní život v regionu, který je díky několik desítek let dobře provozované jaderné elektrárně na vysoké úrovni," dodává Kateřina Kunešová.

Téma jaderné energetiky se poměrně pravidelně objevuje v médiích a často bývá předmětem mnoha diskuzí v pracovní i osobní sféře. Proto se stejně smýšlející lidé a odhodlaní příznivci rozhodli založit spolek JARO (Jaderní rodiče) pro Dukovany. Inspirací pro založení spolku JARO byli také Jihočeští taťkové, kteří ve své době pro jadernou energetiku (a především pro dostavbu Temelína) udělali opravdu velký kus práce. Doba sice pokročila cca o 20 let dále, ale důvody pro vznik a fungování spolku jsou víceméně stejné.

"Chceme ukázat, že my sami máme zájem na energetickém rozvoji regionu. Právě hlas samotných pracovníků a zájemců o tuto oblast: operátorů, fyziků, strojníků, chemiků, laborantů nebo učitelů a řady dalších, nebyl v dosavadní debatě vůbec slyšet. Nechceme, aby to bylo o nás bez nás. Právě nás, co v elektrárně pracujeme a v jaderném regionu žijeme, se toto téma dotýká nejvíce," dodává Dominik Otoupal, místopředseda spolku.

Jaderná elektrárna Dukovany patří mezi největší zaměstnavatele v oblasti Třebíčska a širokého okolí a dává práci tisícům lidem už více než tři desítky let a dává příležitost pro seberealizaci, podporuje region finančně i morálně, kontroluje stav životního prostředí a vykonává další "samozřejmé" činnosti. "Odcházející generace pro dobré jméno elektrárny i jaderné energetiky udělala hodně, teď je řada na nás," říká Kateřina Kunešová.

Pro zachování kontinuity výroby je včasné vypsání tendru na stavbu 5. bloku JE Dukovany je jedním z klíčových milníků, který má přímý dopad do celého harmonogramu příprav a tím i na termín prvních dodávek energie z tohoto zdroje. "Brzdit konečně rozběhnutou přípravu si nemůžeme dovolit. Pro nás, kteří zde žijeme, je důležitá kontinuita mezi provozem stávajících bloků elektrárny a novým zdrojem," říká Kateřina Kunešová.

Nejen pro stávající zaměstnance, ale také pro spoustu dalších, kteří budou přicházet, nebo pro studenty, kteří se rozhodují o tom, co půjdou studovat, je pokračování v přípravách nového zdroje velmi důležité. Včasné spuštění nového zdroje má také vysoký význam pro v udržení energetické soběstačnosti naší země.

Hlavní činností spolku bude pořádání přednášek besed a diskusí. Členové spolku jsou připravení chodit do škol, seznamovat žáky co obnáší provoz jaderné elektrárny, jeho specifik, práce s mimořádnou technologií, možnosti uplatnění. Pro publikaci svých myšlenek využijí nejen webové stránky spolku www.jaroprodukovany.cz, ale jsou připraveni účastnit se různých diskusí a rozhovorů.

© 2018 WIN Czech, všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!