Jaderní rodičové uspořádali setkání na podporu jádra

12.10.2021

Město Třebíč se ve středu 6. října stalo dějištěm setkání příznivců jaderné energetiky. Organizace této akce se ujal spolek JARO (Jaderní rodičové) pro Dukovany v čele s jeho předsedkyní Kateřinou Kunešovou. Hlavním motivem setkání bylo vyjádřit podporu iniciativy mezinárodního projaderného hnutí Stand Up for Nuclear. Obdobné aktivity se také konají na mnoha místech celého světa a před 14 dny se jedna taková uskutečnila v Českých Budějovicích pod záštitou spolku Jihočeští taťkové.

Cílem tohoto veřejného neformálního setkání bylo zvýšit povědomí o prospěšnosti a nezastupitelnosti jaderné energetiky, která je spolu s obnovitelnými zdroji důležitou součástí v rámci řešení klimatických změn. Podporu jaderné energetice přišli vyjádřit i zástupci dalších spolků a organizací jako je Mladá generace České nukleární společnosti v čele s Ondřejem Novákem, Ekoregion 5, Energetické Třebíčsko či Ženy v jádře (WIN). Všichni přítomní se také shodli, že dostavba nového zdroje jako náhrady stávajících bloků v lokalitě jaderné elektrárny Dukovany je naprosto nezbytná a již déle neodkladná. "Prioritou pro naši bezpečnost a ekonomiku je udržet si stávající soběstačnost České republiky ve výrobě elektrické energie a zajistit spolehlivost těchto dodávek," zdůraznila při svém projevu předsedkyně spolku JARO pro Dukovany.

Dostavba Dukovan je aktuálně velmi skloňovaným tématem nejen v rámci jaderné komunity. V současné době pokrývá výroba z jádra více než 40 % spotřeby elektrické energie celé ČR. Podle prognóz se bude spotřeba elektřiny zvyšovat v celém světě, nicméně tempo výstavby nových zdrojů neodpovídá nárokům trendu růstu této spotřeby. Česká republika se také v rámci tzv. Green Deal zavázala, že nejpozději do roku 2050 nebude produkovat žádné čisté emise skleníkových plynů.

"Děkuji vám všem, kteří jste přišli. Vyjadřujete tím podporu jaderné energetice jako důležité součásti řešení celosvětových klimatických změn a vyváženého energetického mixu čistých bezemisních zdrojů," poděkovala na závěr Kunešová čtyřem desítkám příznivců.

© 2018 WIN Czech, všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!