Na vánoční kávě s paní senátorkou Hankou Žákovou ...

31.12.2019

Hana Žáková, senátorka za volební obvod Třebíčsko, je vdaná, má dvě, dnes již, dospělé děti, žije v obci Koněšín, kde 18 roků starostovala, přes dvacet roků je členkou zastupitelstva obce, aktivně se zapojuje do dění obce a spolkové činnosti, je dlouholetou členkou ochotnického souboru, sboru dobrovolných hasičů a pěveckého sboru. Pořádá zájezdy za kulturou, turistikou a cykloturistikou. Ráda pracuje s dětmi, mládeží a seniory. Je "matkou" lodní dopravy na Dalešické přehradě a předsedkyní ekologického mikroregionu Horácko.

Před rokem jste byla zvolena do Senátu Parlamentu ČR. Jak byste sama ohodnotila ten uplynulý rok?

Uplynulý rok byl rokem velkých, a pro mne opravdu velkých životních změn. Krátce po mém zvolení jsem zároveň předávala pomyslné žezlo novému panu starostovi obce Koněšín, kde jsem do té doby 18 roků starostovala a dva roky místostarostovala. Dvacet roků se vám vryje nejen pod kůži, ale i hluboko do srdce. Těšit mě může, že jsem se loučila ve chvíli, kdy naše republika slavila 100. výročí, a jako velký obdivovatel našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka jsem si vlastně nemohla přát lepší termín ukončení. Z října jsem se přehoupli do listopadu, kdy jsem slavnostně složila slib senátorky a také oslavila své kulatiny. Od prosince do dnešního dne mi přijde, že nežiji, ale letím, a to doopravdy. Jsem členkou Výboru pro záležitosti Evropské unie a předsedkyní podvýboru pro Energetiku a dopravu. Nezapomínám ani na svůj volební obvod, kde se snažím nejen navštěvovat významné akce, ale především pomáhat tam, kde to jen trochu jde. Někdy stačí osobní schůzka, jindy popoženu k činnosti různé instituce dopisem, ale pokaždé se snažím hledat cestu a možná řešení. O své činnosti se snažím informovat prostřednictvím sociálních sítí, tedy přes FB, Instagram, dále na webových stránkách, v elektronickém zpravodaji, který vydávám každý čtvrtrok, a jednou za měsíc i prostřednictvím placeného článku v regionálním tisku Horácké noviny.

Jaká je činnost výborů a podvýborů Senátu?

Senát má celkem devět výborů a ty buď mohou nebo nemusí si ke své činnosti zřídit podvýbory, jichž je pět. Každý senátor pracuje v jednom výboru. Výbory zpravidla zasedají jednou za měsíc a řeší přidělené tisky zákonů z Poslanecké sněmovny. Jeden ze členů výboru je určen zpravodajem daného tisku a následně na zasedání Senátu přítomné seznamuje s usnesením výboru. To může být přijato, jak se usnesl výbor, případně doplněno pozměňovacími návrhy senátorů. Podvýbory jsou zřizovány výbory, které mají širokou strukturu náplně své činnosti, a podvýbory se mohou věnovat určitému segmentu, který je z hlediska práce pro výbor důležitý. Tak například Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu má velmi širokou působnost, proto si zřizuje Podvýbor pro energetiku a dopravu a Podvýbor pro hospodářství. Já předsedám tomu prvnímu a musím říct, že oblasti energetiky a dopravy jsou mi velmi blízké. Řešíme zde dopravní projekty, legislativní procesy, ale třeba i připravenost výstavby nových jaderných zdrojů v lokalitě Dukovan. Jsou to témata živá a reálná, která si umíte představit a která vás provází každý den. Naproti tomu moje práce ve Výboru pro záležitosti EU je pro běžného občana neuchopitelná. Složitost dokumentů, nařízení, doporučení a sdělení Evropské komise je opravdu hodně náročná. I když se snažím i o této mé činnosti informovat srozumitelnější formou, než kterou absolvuji se svými kolegy, vím, že ne každý ji pochopí. Přesto je tato agenda pro naši zemi velmi důležitá.

A co váš volební obvod č. 53 Třebíčsko?

To víte, že na něj nezapomínám. Snažím se každé pozvání, které obdržím z měst, obcí, škol a dalších institucí, přijmout. A pokud mi to časově nevychází, tak hledám náhradní termín. Setkávání s lidmi ze svého obvodu považuji za velmi důležité. Jak jinak můžete jejich potřeby přenést do vyšších pater a upozornit například na nesprávné rozhodnutí? Vážím si jejich důvěry, kterou se snažím nezklamat. Mám radost i z návštěv v Senátu, kde nejen studentům, ale i občanům z našeho regionu mohu zprostředkovat prohlídku těchto nádherných historických prostor, a zároveň je motivovat k většímu občanskému zapojení do dění v naší zemi. Třebíčsko je krásné a má co nabídnout, o tom jsem se snažila přesvědčit i návštěvu svých devíti kolegů z klubu Starostů a nezávislých, kteří region v červenci navštívili. Nezapomínám ani na svůj slib o přímém vlakovém spojení Třebíčska s Prahou a dále do Čech. Už proběhla jednání na ČD, Ministerstvu dopravy i na Kraji Vysočina. Požadavek je legitimní a vím, že se nesmíme nechat odradit, ale vydržet, pokračovat. Zde bych ráda poděkovala městům, městysům a obcím, které mi v tomto úsilí pomáhají, a také svému kolegovi senátorovi Bradáčovi. Pomoc spolkové činnosti je také téma, které řeším, především ke Sborům dobrovolných hasičů. Zda se něco povede, zatím netuším, ale nevzdávám to. Třebíčsko je má srdeční záležitost, vždyť je to místo, kde jsem se narodila, kde žiji a chci také dožít, to nemohu ošidit.

Jak vnímáte Women in Nuclear (Ženy pracující v jádře)?

O této skupině jsem se dozvěděla už za mého působení starostky na jednom z milých setkáních na Jaderné elektrárně Dukovany. Tehdy nás o této aktivitě seznámila přímo její předsedkyně a tehdejší zaměstnankyně elektrárny paní Larisa Dubská. Už tehdy mě zaujalo její vystoupení a informace, které nám, laické veřejnosti předávala. Nepochybovala jsem o tom, že se s touto dámou ještě v životě potkám. A nejenže jsem se s ní potkala, ale navázala se i vzájemná spolupráce. Snažím se pravidelně navštěvovat jejich akce a aktivně se zapojit do jejich činnosti. Jedním ze společných projektů byla i návštěva Senátu spojená s odbornou exkurzí do ÚJV Řež. Návštěva pracoviště v Řeži byla pro mne natolik inspirativní, že na příští rok plánuji její prostory navštívit i v rámci podvýboru pro Energetiku a dopravu se svými kolegy senátory. Mám radost, že si navzájem můžeme být užitečné a obohacující. Žen pracujících na jaderných zařízeních a provozech si velmi vážím a plně souhlasím s heslem, které mají na svých stránkách, tedy "energie, která nás spojuje". Myslím, že vystihuje vše podstatné.

Jak trávíte svůj volný čas?

Přiznám se, že nyní žádný volný čas nemám. A moc dobře vím, že to není dobře. Chystám se na menší reorganizaci mé práce, abych si našla čas i sama na sebe a mohla dělat to, co mě dobíjelo a naplňovalo. Ráda čtu, cestuji, chodím na procházky, zpívám ve sboru a hraji ochotnické divadlo. Ty dvě poslední jmenované činnosti jsem teď musela na nějakou dobu oželet. Zkoušky, ať už divadelní či sboru, nemohu při nynější práci skloubit, ale zařadit procházky, četbu a cestování by se povést mohlo.

Děkuji za milý rozhovor a přeji vše dobré do dalších dnů.

Pavlína Štěrbová, členka WIN Czech

© 2018 WIN Czech, všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!