Na kávě s radiochemikem Lukášem Vicherkem z PET Centra v Řeži u Prahy

06.02.2020
Dobrý den, pane Vicherku, mohl byste se nám v krátkosti představit?

Dobrý den, pracuji jako radiochemik v Divizi Radiofarmaka ve společnosti ÚJV ŘEŽ, a.s. Mou pracovní náplní je výroba radiofarmak, která se využívají při vyšetření metodou pozitronové emisní tomografie (PET) na PET/CT nebo PET/MR kamerách převážně k diagnostice nádorových onemocnění, ale důležitou roli hrají i v kardiologických a neurologických aplikacích. Jelikož se naše VaV PET Centrum Řež zabývá kromě rutinního provozu i výzkumem a vývojem, zajišťuji také školení a exkurze pro odbornou veřejnost.

Co obnáší Váš pracovní den v ÚJV Řež?

Pracovní den radiochemika začíná zpravidla kolem 2. hodiny ranní, neboť příprava radiofarmak probíhá v noci, aby ráno mohl být hotový produkt k dispozici na pracovištích nukleární medicíny v rámci celé ČR. Specifičnost této práce spočívá v přesném plánování jednotlivých kroků, protože práce lidí v radiofarmacii je především boj s časem, přesněji s poločasem rozpadu radioizotopu naneseném na nosič - poločas rozpadu našeho nejčastěji používaného radioizotopu 18F je 109 minut. Ale zpátky k pracovnímu dnu. Po příchodu si radiochemik připraví všechny potřebné dokumenty k vyráběné šarži a přechází z kanceláře do tzv. čistých prostor, kde probíhá výroba radiofarmak. Jakmile výroba skončí, radiochemik předává vzorek produktu k analýze a zajišťuje expedici radiofarmak do jednotlivých nemocnic. Po uvolnění šarže do distribuce končí výrobní proces a zpravidla začíná vše nanovo, aby mohli být pacienti vyšetřováni i v odpoledních hodinách. Dále řešíme administrativní, logistické a technologické záležitosti. Komunikujeme s ostatními PET centry a nemocnicemi.

Čím se například PET Centrum v Řeži odlišuje od ostatních pracovišť PET? Nebo je stejné?

Jak jsem se již zmínil, PET centrum Řež se, na rozdíl od našich dvou dalších pracovišť v Praze a v Brně, zabývá navíc také výzkumem a vývojem. Nicméně většina naší práce shodně spočívá ve výrobě radiofarmak, tudíž jsou naše PET centra provázána a často spolupracují.

Čím je PET centrum specifické, pro naši společnost důležité?

PET centra mají v dnešní době důležitou funkci, jelikož produkují radiofarmaka, která slouží při vyšetření metodou PET. Radiofarmaka umožňují vysoce přesné lokalizace různých typů nádorových a zánětlivých onemocnění a diagnostiku v oblasti kardiologie a neurologie. Toto vše přispívá k včasnému a cílenému zahájení léčby a její úspěšnost může být touto metodou průběžně monitorována.

A poslední otázka, jak odpočíváte? Co Vás baví, naplňuje? Poslední přečtená knížka, kterou byste doporučil?

Nejvíce mě baví a naplňuje aktivní odpočinek. Baví mě cyklistika, badminton či jakýkoli jiný pohyb. Rád si také zahraji společenské hry. Za zmínku stojí jednoznačně kniha Siddhartha Mukherjee-Vládkyně všech nemocí. Příběh rakoviny, ve které autor atraktivní formou popisuje boj s rakovinou napříč minulostí.

Děkujeme za rozhovor a přejeme vše dobré.


© 2018 WIN Czech, všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!