Na kávě s...

19.06.2019

Hana Roupcová

vedoucí chemických laboratoří

Chemička Hana Roupcová: V chemii má vše logiku. A to mě na ni baví

Hana Roupcová bydlí v Hrotovicích, má tři děti a pracuje v Jaderné elektrárně Dukovany jako vedoucí chemických laboratoří.

Vystudovala fakultu chemicko-technologickou Univerzity Pardubice obor Analytická chemie. Na elektrárnu nastoupila hned po škole. Původně pracovala jako laborantka u firmy Envinet (dnešní NUVIA), poté dostala nabídku přejít k ČEZ na pozici Technik chemické kontroly ve skupině Chemických laboratoří. Nyní je v zácviku na funkci vedoucí laboratoří.

Tvoje pracoviště se nachází v kontrolovaném pásmu. Jak to ovlivňuje práci?

Při práci se často setkáváme s aktivními vzorky i nebezpečnými látkami, proto musíme pracovat s maximální opatrností a dodržovat bezpečnostní opatření. Na pracovišti máme na sobě žluté kombinézy, což je předepsaný ochranný oděv pro práci v kontrolovaném pásmu. Vzhledem k tomu, že se naše pracoviště nachází v kontrolovaném pásmu, tak zde nemůžeme jíst ani pít. Když se potřebujeme napít, musíme kontrolované pásmo opustit, a to znamená projít hygienickou smyčkou, tedy se převléct a projít dozimetrickou kontrolou.

Říkala jsi, že jsi nyní v zácviku na pozici vedoucí laboratoří...

Ano, snažím se naučit veškerou práci vedoucího laboratoří. Vedoucí má na starosti chod laboratoří, to obnáší především zajištění odběrů a analýz vzorků a následnou kontrolu výsledných hodnot stanovovaných parametrů. Vedoucí zároveň zajišťuje fungování laboratoře jak po stránce personální, tak po stránce technické.

Přibliž nám, co vše mají chemici v elektrárně na starosti...

Oddělení Chemické režimy má za úkol udržení optimálního chemického režimu            v technologických okruzích elektrárny. Naše skupina chemických laboratoří slouží ke kontrole a monitorování sledovaných parametrů. Na základě námi naměřených výsledků mohou technologové rozhodnout o potřebě zásahu do technologie, např. přečištění nebo dodávkování chemikálií. Součástí naší práce je provádění vstupní kontroly chemikálií, které jsou určeny pro použití v elektrárně. V případě potřeby provádíme i analýzy a identifikace různých neznámých vzorků, které byly nalezeny v technologii, např. cizí předmět v bazénu skladování. Tato práce je asi nejzajímavější, ale také nejnáročnější.

Kolik vás na oddělení chemie pracuje?

Je to 42 lidí, z toho 15 ve skupině chemických laboratoří. Zároveň s námi pracuje        9 laborantů z firmy NUVIA.

Jak zjišťujete radioaktivitu ze vzorků, které se k vám dostanou?

Měření aktivity vzorků provádí skupina Spektrometrických laboratoří. Měří se vzorky primárního, sekundárního a terciálního okruhu, dále vzorky z úložiště radioaktivních odpadů a radioaktivních koncentrátů. Vzorky jsou měřeny metodou polovodičového detektoru a signál je zpracován pomocí spektrometrických tras. Naměřená spektra se vyhodnocují a dále zpracovávají.

Není co měřit, když nejsou vzorky. Jak je získáváte?

Vzorky odebíráme z odběrových míst přímo v technologii. Některé vzorky odebíráme sami, což jsou většinou vzorky s nějakými speciálními požadavky na odběr. Ostatní vzorky pro nás odebírají laboranti z firmy NUVIA.

Mluvíme o vzorcích, ale jak si takový vzorek představit?

Naprostá většina vzorků, které zpracováváme a analyzujeme, jsou různé druhy technologických vod a olejů. Odebíráme cca půl litru do předem připravených vzorkovnic, což jsou lahve označené názvem odběrového místa a údaji o tom, kdy a kdo vzorek odebral. Všechny tyto údaje následně zaevidujeme do našeho systému, a tím se z "kapaliny v lahvi" stane regulérní vzorek přijatý do laboratoře.

Hani, jak vypadá tvůj běžný pracovní den?

Mým každodenním úkolem je vytvořit plán odběrů vzorků a jejich analýz podle požadavků technologů a zajistit provedení těchto odběrů a jejich rozborů. Následuje kancelářská činnost v podobě tvorby protokolů, úprav předpisů, vyřizování emailů apod. Po provedení analýz jsou výsledky zadány do systému a mým úkolem je jejich kontrola a potvrzení, že bylo provedeno ověření výsledků, tzv. verifikace. Vzhledem k tomu, že jsem v zácviku na pozici vedoucího, tak se každý den k těmto běžným úkolům snažím naučit další činnosti, které budu muset na této pozici ovládat.

Co tě vlastně na chemii přitahuje a baví?

Na chemii mě baví, že není jednotvárná a není to rutina. Stále se něco děje a my můžeme sledovat, jak se různé stavy v technologii vyvíjí. Všechno má nějakou souvislost a logiku, jen je občas potřeba přijít na to jakou.

A když máš volno...

Volného času mám poměrně málo, proto ho ráda trávím s rodinou. Příležitostně si zajdu s kolegy na badminton, zahraju si volejbal nebo se projedu na koni.

© 2018 WIN Czech, všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!