Na vánoční kávě s Alešem Johnem, předsedou Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany

24.12.2021

S Alešem Johnem jsme si v předvánoční době povídali o jeho dlouhodobé životní dráze, ale také o jeho koníčcích na venkově, kam se přestěhoval a také o otužování v ledové vodě.

Aleši, už téměř 10 let jsi předsedou Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany. Jak hodnotíš funkčnost tohoto orgánu a co je vlastně jeho posláním?

"Zdědil" jsem OBK se základním programem a funkčností, se znalými lidmi a nastavenými vztahy, takže jsem ji mohl dál rozvíjet. Zaměřil jsem se na osvětu a další seznamování, co je OBK a jak funguje. Využiji i tento rozhovor k osvětě. Poslání OBK je sledovat, co se na EDU děje, udělat si na případnou událost svůj vlastní názor a ten šířit mezi obyvatelstvem, ne jazykem technickým, ale jazykem obyvatelům srozumitelným. Členové OBK jsou trénovaní v základních znalostech jaderné problematiky, sami mají dřívější zkušenost v energetice, splňují podmínky samostatného vstupu do objektu JE. Jsou to osoby známe, většina jsou současní nebo bývalí starostové. Mimo osobní styk vydáváme týdenní informaci o děni v jádru u nás i ve světě (tzv. ČNN - české nukleární novinky), pravidelně se potkáváme s vedením EDU. Vydáváme články v místních tiskovinách, máme vlastní web a pořádáme výroční konferenci o provozu a budoucnosti EDU. OBK působí zejména ve spolupráci se spolky Energoregion2020 a Ekoregion 5 ve dvacetikilometrové oblasti kolem EDU

V životě jsi prošel mnoha profesemi, potkal ses s mnoha významnými lidmi, cestoval jsi do zahraničí, nabíral a předával zkušenosti. Asi bude těžké vybrat, ale dalo by se něco vyzdvihnout jako skutečně důležité, výjimečné?

Každý odborník, který se přijde na EDU podívat si udělá hned jak projde vrátnicí obrázek, jak všechno funguje. Takový první dojem, je to dané pořádkem, stavem zařízení, přístupem personálu, kteří kontrolují vstup do objektu atd atd. Proto se při mnohých kontrolách WANO, MAAE, se klade důraz na tzv. prohlídku zařízení. Za několik hodin takové prohlídky vidí znalý kontrolou, co je silná stránka a kde má elektrárna rezervu. Je to jako když k tobě přijde někdo na první návštěvu, než vypijete kafe už ví, jak to máš doma zařízené :) Takže než dojdu od brány do ředitelny, mám vymalováno a můžu psát report. Pravda trochu přeháním, ale je to tak. EDU patří ve srovnání s jinými JE ke světové špičce. Jak ve výsledcích, tak v manažerských přístupech, tak v komunikaci se zaměstnanci, ale i s okolím.

Co je u nás docela divné je časté střídání ředitelů. Byli jsme s OBK na JE Krško ve Slovinsku. Je to malý monoblok Westinghouse podobného stáří jako EDU, mají podobné cíle jako EDU, dlouhodobý provoz a výstavbu nového bloku. Co je téměř neuvěřitelné je skutečnost, že ředitel JE Stanislav Stan Rožman je ředitelem od roku 1988. Kolik se na EDU vyměnilo za stejné období ředitelů. Možná je to pro mocipány ČEZ podnět k zamyšlení, že totiž dlouhodobé plány nesnesou velké přepřahání.

Můžeme zabrousit do Tvého rodinného života? Jak ten se dal skloubit s náročným povoláním? Zbývalo místo na koníčky? A jak je to dnes?

Pravda moc času nezbylo, ale přestěhovali jsme se na venkov a hnedle jsem měl "úkolovník" plný. Zahrada je veliká a tráva mocná. A koníčky, kdysi jsem začal sbírat stará (tedy lampová) radia s tím, že až budu v penzi, že je budu renovovat, leštit a hrát si s nimi. Inu vývoj mne zaskočil. Střední vlny přestávají vysílat, a tedy sebelépe opravené lampové rádio nebude hrát, bo se již na středních vlnách nevysílá. Tak jsem je dal do muzea Tesla v Telči a nechal jsem si jen několik kousků jako "pěkný nábytek".

Co aktuálně děláš, prožíváš? Jak se připravuješ na pomalu, ale jistě přicházející svátky?

Zazimovali jsme zahradu, ovoce je ve sklepě nebo ve škopících a pomalu dochází k velké transmutaci na ušlechtilá léčiva :) Se svátky již žádné velké štráchy. Uděláme setkání s rodinou, uděláme kapra a pokud Covid dovolí, pojedeme do teplých kraji. Hlavně aby byla pěkná Štědrovečerní pohádka. Od loňska jsem se dal na plavání v ledové vodě, a tak každý den lezu na chvíli do studené vody a třeba najdu odvahu vlézt s třebíčskými medvědy do Jihlavky :)

Děkuji za rozhovor a přeji pokojné svátky a hodně zdraví a energie do dalších dnů!

Jana Štefánková

Aleš John, narozen v Brně v r. 1950, absolvent VÚT Brno, fakulta elektro a UK Bratislava Jaderná energetika a životní prostředí. V 2003 dokončil MBA na PIBS Praha.

Do energetiky přešel v roce 1982 po působení (od roku 1974) v oblasti bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením ve zdravotnictví. Po různých funkcích v oblasti radiační a jaderné bezpečnosti vykonával od roku 1997 zastával pozici technického ředitele ČEZ, a.s., JE Dukovany. Po zániku organizační jednotky JE Dukovany a vzniku Úseku jaderná energetika ČEZ byl ředitelem sekce Systémy řízení a vnější vztahy UJE. Po reorganizaci v roce 2005 a vzniku divize výroba zástupcem ředitele divize výroba pro zahraniční záležitosti. V letech 2005-2008 zastupoval ČEZ v organizaci FORATOM sídlící v Bruselu. V dubnu 2008 byl zvolen předsedou představenstva a generálním ředitelem ÚJV Řež a.s., kde setrval pět let. Od roku 1997 do roku 2010 byl předsedou Správní rady Moskevského centra a členem celosvětové dozorčí rady asociace WANO (World Association Nuclear Operators) . Od roku 1999 je také členem Inženýrské akademie ČR.

Aleš John se svým odborným zaměřením věnoval oblasti radiační bezpečnosti, jaderné bezpečnosti, metrologii a havarijní připravenosti v jaderných zařízeních. Z této úrovně se zúčastnil misí OSART a WANO Peer Review. Zabýval se problematikou managementu jaderných elektráren a propagace jaderné energetiky. V současné době se věnuje zejména Občanské bezpečnostní komisi, sleduje proces výstavby EDU 5, je členem spolku jaderných veteránů a předsedou redakční rady časopisu Jaderná energie. Sleduje také oblast malých jaderných reaktorů.

K jeho koníčkům patří golf a spolu s firmou ALVEDA k organizování konferencí nejen o jaderné problematice. Do roku 2004 bydlel v Třebíči, poté se přestěhoval na venkov do Hvězdoňovic na Vysočině, kde žije se svojí manželkou Janou, má dva syny a 7 vnoučat. 

© 2018 WIN Czech, všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!