Počet žen v jaderné energetice stoupá: v posledních 3 letech jich v českých jaderkách přibylo 12 %

19.04.2023

O více než dvacet procent stoupl za posledních tři roky podíl žen, které pracují v českých jaderných elektrárnách. Aktuálně jich je zde zaměstnáno 317, což je o 12 % víc než před třemi roky. Celkově se počet žen v tomto donedávna téměř ryze mužském prostředí přiblížil 11 procentům. Tři dívky se také aktuálně připravují na prestižní pozici jaderných operátorek. Další ženy pak působí ve specializovaných dceřiných společnostech a v dodavatelských firmách.

Podíl žen zaměstnaných v Temelíně a Dukovanech činí 10,9 % a toto číslo dál roste. Aktuálně jich v českých jaderkách pracuje 317, což je o 12 % víc než před třemi lety. V horizontu měsíců nastoupí i dívky s titulem jaderných operátorek, dvouletou přípravu na tuto prestižní pozici momentálně absolvují hned tři. Dalších pět je pak ve stipendijním programu zaměřeném právě na pozice operátorů/operátorek a reaktorových fyziků/reaktorových fyziček.

"Pohlaví nebo věk nerozhodují o tom, zda člověk u nás získá práci a rozvíjí kariéru. Klíčové jsou znalosti a schopnosti, a je skvělé, že se ženy v jádru stále víc prosazují. Šancí a výzev je celá řada. Od rozvoje nových jaderných zdrojů po generační obměnu ve stávajících elektrárnách," uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Zaměření žen pracujících v jaderných elektrárnách je velmi pestré: pracují zde jaderné fyzičky, ekonomky, laborantky, stavební inženýrky, chemičky nebo třeba elektrikářky. Zajímavou cestu na Jadernou elektrárnu Temelín měla Lenka Kolouchová. Ve dvaceti letech začínala jako kuchařka v rodinné restauraci. Doplnila si technické vzdělání, získala potřebnou praxi a o dvacet let později se stala vůbec první strojnicí v největší české elektrárně. "Technika mě lákala už od školního věku. V Temelíně jsem dostala šanci se jí věnovat. Aktuálně mám na starosti mimo jiné dieselgenerátory. Například systémové dieselgenerátory jsou klíčovým bezpečnostním zařízením, které by při black-outu zajistilo elektřinu pro systémy důležité pro jadernou bezpečnost," uvedla Kolouchová.

Dokázala přitom skloubit pracovní i rodinný život. "Předpokladem byla naprostá podpora ze strany manžela. I díky tomu jsem mohla dálkově vystudovat střední průmyslovku v Praze a přitom sbírat praxi během řady brigád v oblasti strojní a elektro. A pak jsem všechno to úsilí chtěla zúročit někde, kde jsem se domnívala, že je to opravdu dobré," doplnila Kolouchová.

Na pozici operátorky Jaderné elektrárny Dukovany, odkud bude dohlížet na činnost reaktoru, se už od konce roku 2021 intenzivně připravuje Zuzana Fraňová. Nyní dokončuje speciální dvouletý kurz ve výcvikovém středisku v Brně, následně musí složit státní zkoušky. Pokud uspěje, bude první ženou v této funkci v historii dukovanské elektrárny. "Myslím si, že většina technických oborů včetně energetiky je stále vnímaná spíš jako mužská záležitost. V poslední době ale dochází k postupné změně: stále víc děvčat projevuje zájem o technické oboru už při studiích a tuhle změnu víc podporují i školy a zaměstnavatelé. Věřím, že tenhle trend bude pokračovat a že postupně uvidíme víc žen i na pozici operátorek," uvedla Fraňová.

Její dojem potvrzují i statistiky speciálních vzdělávacích programů zaměřených právě na jadernou energetiku, které ČEZ pro studenty pořádá. Na dvoutýdenní stáži Letní univerzita, která probíhá přímo na jaderkách, je v posledních letech podíl dívek cca 20 %.

Řada žen působí v oblasti jaderných technologií také ve výzkumných společnostech ÚJV Řež a Centrum výzkumu Řež, které spadají do Skupiny ČEZ. Podílejí se třeba na výzkumu malých jaderných reaktorů, prodlužování životnosti současných reaktorů, testování odolnosti materiálů proti radioaktivnímu záření ve vesmíru, nebo na vývoji radiofarmak určených pro diagnostiku i léčbu rakoviny.

Ženy, které pracují v jaderných oborech, tedy nejen v jaderných elektrárnách, ale také ve výzkumných pracovištích a v lékařských oborech, mají své vlastní sdružení WIN – Women in Nuclear / Ženy v jádře. Sdružení má republikovou (WIN Czech), ale i celosvětovou podobu. Členkami WIN jsou například vědkyně, výzkumnice, reaktorové fyzičky, právničky, jaderné chemičky, bezpečnostní inženýrky, lékařky, odbornice na měření záření nebo komunikátorky.

Celkově v Temelíně pracuje 1 376 lidí, z toho je 169 žen, v Dukovanech pracuje 1 528 zaměstnanců, z toho 148 žen. Více než polovina zaměstnanců jsou vysokoškoláci. V příštích deseti letech ČEZ nabere do stávajících jaderných elektráren a do týmů připravujících výstavbu nového bloku v Dukovanech či malých modulárních reaktorů odhadem 2 600 nových lidí. 

© 2018 WIN Czech, všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!