Podzimní setkání WIN v Praze a Řeži

11.10.2019

10. září se uskutečnilo další setkání "winek", tentokrát v Praze a Řeži.

V tento nádherně prosluněný den se nás sešlo celkem 15 a měly jsme před sebou dost nabitý celodenní program. Nejdříve jsme navštívily Senát Parlamentu České republiky, kam nás pozvala naše sympatizantka Hana Žáková, a absolvovaly prohlídku historických prostor Valdštejnského paláce a zahrad. To vše za doprovodu profesionální průvodkyně, od které jsme se dozvěděly spoustu zajímavých informací. Předseda Senátu Jaroslav Kubera nás přišel osobně pozdravit s ujištěním, že jaderné energetice fandí a věří v její budoucnost v naší zemi.

Poté se celá skupinka přesunula do Řeže u Prahy, kde nás čekala odborná prezentace a exkurze po několika pracovištích společnosti ÚJV Řež. Díky Aleně Rosákové jsme se obeznámily s širokým záběrem činností, kterým se věnují tamní odborníci. Jedná se o celou řadu projektových a inženýrských aktivit v oblasti energetiky, průmyslu a zdravotnictví. Většina těchto činností těsně souvisí s jadernou tématikou nebo využíváním ionizujícího záření při vývoji moderních technologií a také v medicíně. V rozsáhlém areálu ÚJV jsme se přesouvaly vysoce ekologickým autobusem TriHyBus na vodíkový pohon, který zde byl vyvinut, a navštívily několik zajímavých pracovišť. Za zmínku jistě stojí stanice na ukládání přebytků energie z fotovoltaických panelů do vodíkového akumulačního systému. Velký zájem vyvolala u "winek" návštěva centra pozitronové emisní tomografie (PET) se špičkovým vybavením pro vývoj a výrobu radiofarmak, které se používají k diagnostice zhoubných nádorů na většině pracovišť nukleární medicíny v České republice.

V odpoledních hodinách byl program setkání zcela vyčerpán, přičemž jsme opět naplnily jeden z cílů organizace WIN ČR o prohlubování znalostí a vzdělávání vlastních členek na základě vzájemné výměny zkušeností z různých jaderných oborů. Pracoviště ÚJV Řež pro to bylo vhodnou platformou a věřím, že tamní "jaderné ženy" brzy posílí naše řady.

Larisa Dubská

© 2018 WIN Czech, všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!