Valná hromada WINek v Ostravě 17. října

23.10.2023

Jaderné ženy se tentokrát sešly v Ostravě. Na Valné hromadě sdružení WiN Czech zvolily svoji předsedkyni, prohlédly si Střední průmyslovou školu elektro i VŠB – Technickou univerzitu Ostrava a samozřejmostí byla i návštěva Dolních Vítkovic.

V úterý 17. října se do Ostravy sjely na Valnou hromadu WIN Czech členky sdružení ze všech koutů České republiky. Čekal je zajímavý celodenní program.

Zázemí na Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky

Dopoledne strávily WiNky prohlídkou školy, seznámily se s pedagogy, i výukou odborných předmětů v moderně vybavených učebnách.

Valná hromada opětovně zvolila předsedkyni WiN Larisu Dubskou

Další částí programu byla volební valná hromada. Přítomné členky zvolily na další období do svého čela stávající předsedkyni Larisu Dubskou, dále také místopředsedkyni Lindu Navrátilovou a radu WiN ČR. Dámy zhodnotily dosavadní činnost a diskutovaly také nad plánem aktivit na další rok, včetně jarního setkání "winek", které by mělo již tradičně obsahovat vzdělávací prvek. V plánu bude návštěva úložiště radioaktivních odpadů Richard na Litoměřicku. "Budeme i nadále pokračovat v osvědčených webinářích, které organizujeme pro vlastní členky i pro veřejnost, a to na zajímavá témata," řekla předsedkyně WiN Czech Larisa Dubská.

WiNky budou dále pokračovat v naplňování poslání osvěty veřejnosti prostřednictvím informačních kanálů, jako jsou webové stránky nebo profily na Facebooku a Instagramu.

Návštěva Dolních Vítkovic

Odpoledne se dámy přesunuly do rozlehlého areálu Dolních Vítkovic. Bývalý průmyslový areál Dolu Hlubina, koksovny a vysoké pece Vítkovických železáren je od roku 2008 zapsán na seznam Evropského kulturního dědictví. Dnes je tento industriální komplex proměněn v jedno obrovské společenské centrum. "Jsem tu poprvé a tento symbol Ostravy mě opravdu uchvátil," říká jedna ze členek WiN Czech. "Součástí prohlídky vysokopecního okruhu byla také návštěva tzv. "Bolt Tower", dostaly jsme se na vyhlídku do výšky 80 metrů, ale také do nitra Vysoké pece," doplňuje WiNka Lenka Holoubková z Jaderné elektrárny Dukovany.

VŠB – Technická univerzita Ostrava a IT4Innovations národní superpočítačové centrum

Posledním bodem programu byla návštěva Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Ta už více než 170 let propojuje technické, ekonomické, přírodovědné a umělecké obory v moderních studijních programech. Kromě prohlídky tamních prostor se WiNky podívaly také na supervýkonné počítače ve výzkumném a inovačním centru IT4Innovations.

"Naše superpočítačové centrum je předním výzkumným, vývojovým a inovačním centrem v oblasti vysoce výkonného počítání, datových analýz, umělé inteligence, kvantového počítání a jejich aplikací do dalších vědeckých, průmyslových i společenských oborů," představil v úvodu prezentace centrum Branislav Jansík, ředitel superpočítačových služeb IT4Innovations.

"Od roku 2013 provozujeme nejvýkonnější superpočítačové systémy v České republice, které poskytujeme jak českým, tak i zahraničním výzkumným týmům z akademické i soukromé sféry," dodává Branislav Jansík.

V současné době IT4Innovations provozuje tři superpočítače: Karolina (výkon 15,7 PFlop/s, 69. největší superpočítač světa v žebříčku TOP500.org v době uvedení do provozu v roce 2021), Barbora (výkon 849 TFlop/s, instalovaný na podzim 2019) a specializovaný systém pro výpočty umělé inteligence NVIDIA DGX-2 (výkon 2 PFlop/s pro AI, instalovaný na jaře 2019). České výzkumné komunity mají ale kromě superpočítačů provozovaných v IT4Innovations přístup také k nejvýkonnějšímu evropskému superpočítači LUMI, a to díky členství IT4Innovations ve stejnojmenném mezinárodním konsorciu.

IT4Innovations se zabývá také excelentním výzkumem v oblasti vysoce výkonného počítání, datových analýz, kvantového počítání a umělé inteligence. Stěžejními tématy výzkumu IT4Innovations jsou zpracování a analýza rozsáhlých dat, strojové učení, vývoj paralelních škálovatelných algoritmů, řešení náročných inženýrských úloh, pokročilá vizualizace, virtuální realita, modelování pro nanotechnologie a vývoj nových materiálů.

© 2018 WIN Czech, všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!