Valná hromada WINek v Praze 17. října

19.10.2022

Jaderné ženy se sešly v Praze. Na Valné hromadě sdružení WIN Czech zvolily svoji předsedkyni, dozvěděly se více o systému zápůjček detektorů záření Safecast na Státním ústavu radiační ochrany a také navštívily unikátní výstavu MUCHA v prostorách Valdštejnské jízdárny.

V pondělí 17. října se do Prahy sjelo na Valnou hromadu WIN Czech na dvacet členek tohoto sdružení. Čekal je zajímavý celodenní program.

Valná hromada opětovně zvolila předsedkyni WIN Larisu Dubskou

První částí programu byla volební valná hromada. Přítomné členky zvolily na další období do svého čela stávající předsedkyni Larisu Dubskou, dále také místopředsedkyni Lindu Navrátilovou a radu WIN ČR. Dámy zhodnotily dosavadní činnost a diskutovaly také nad plánem aktivit na další rok, včetně jarního setkání "winek", které by mělo již tradičně obsahovat vzdělávací prvek. Diskutovalo se nad návštěvou úložiště Richard na Litoměřicku. "Budeme pokračovat v osvědčených webinářích, které organizujeme pro vlastní členky i pro veřejnost, a to na zajímavá témata," řekla předsedkyně WIN Czech Larisa Dubská. WINky budou pokračovat v naplňování poslání osvěty veřejnosti prostřednictvím informačních kanálů, jako jsou webové stránky nebo profily na Facebooku a Instagramu.

Jádro a postavení žen v jaderných oborech

Petra Junger, manažerka útvaru diverzita a inkluze ČEZ, přednesla ve své prezentaci výsledky průzkumu mezi ženami v jaderných oborech o jejich vnímání současné situace a postavení - rovnosti mezi muži a ženami v různých oblastech.

"Dle respondentek by byl jaderný sektor více atraktivní pro ženy, pokud by ve větší míře docházelo ke zviditelnění žen v tomto oboru," řekla Petr Junger. S WINkami diskutovala nad dalšími tématy genderové diverzity.

Návštěva Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO) Praha, představení RAMESIS

Dalším programem bylo představení detektorů radiace Safecast. V rámci výzkumného projektu Ramesis nakoupilo SÚRO 40 detektorů pro bezplatné zápůjčky jednotlivcům, školám i institucím. Projekt vznikl v Japonsku ve spolupráci s nadací USA po havárii v JE Fukushima ve snaze zajistit monitorování úrovní radioaktivity i mimo možnosti oficiálních japonských zdrojů a zapojit do měření veřejnost. Měřicí systém je dnes zprovozněn tak, že umožňuje předat data z libovolného místa do centrální celosvětové databáze a zobrazit je na mapě světa www.map.safecast.org

"Přístroj Safecast je jednoduše ovladatelný detektor záření gama určený k radiačnímu mapování v terénu. Obsahuje vestavěný GPS přijímač a spolu s daty automaticky ukládá polohu a čas na paměťovou kartu. K dispozici je i online mapa pro nahrání a interaktivní zobrazení dat uživatelů z celého světa," řekla při prezentaci Petra Kadlec Linhartová ze SÚRO. SÚRO pořídil první detektory na počátku roku 2015 a od února téhož roku přispívá získanými daty do centrální databáze Safecast. Podrobnější informace k celému projektu na www.suro.cz

Rodinná sbírka děl Alfonse Muchy ve Valdštejnské jízdárně

Zajímavým zakončením dne v Praze byla prohlídka unikátní výstavy MUCHA na pražské Malé Straně v prostorách Valdštejnské jízdárny. Tajemník Nadace A. Muchy poutavě provedl WINky nejdůležitějšími etapami Muchova života. Od jeho dětství, které strávil na jižní Moravě, přes jeho studijní život v Paříži, pobyt v Americe, až po návrat do Československa a tvorbu jednoho z nejvýznamnějších uměleckých děl - Slovanskou epopej. "Mucha prožil valnou část svého života ve válkách, a to ho hodně trápilo. Toužil po světě, kde budou žít lidé v míru a harmonii, dosáhnou moudrosti," řekl Jan Večerek, tajemník Nadace Mucha.

Jana Štefánková, členka rady WIN Czech

© 2018 WIN Czech, všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!