Webinář "Safecat - jak monitorovat radiační situaci?"

03.03.2023

Ženy v jádře uspořádaly letošní první webinář, který navazoval na předchozí úspěšná edukativní on-line setkání. Petr Kuča ze Státního ústavu radiační ochrany vysvětlil, co je to Safecast a jak mohou laici jednoduše monitorovat radiační situaci ve svém okolí i po celém světě.

První letošní webinář, který zorganizovaly WiNky, tedy sdružení žen pracujících v jaderných oblastech, proběhl ve čtvrteční podvečer 2. března. Navázal na šňůru předchozích webinářů, které začaly jaderné ženy organizovat v on-line prostředí z důvodu koronavirových opatření. Tentokrát přizvaly Ing. Petra Kuču ze Státního ústavu radiační ochrany, který má na starosti projekt RAMESIS, tedy Radiační měřicí síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obcí, řešený SÚRO v rámci bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR.

Petr Kuča vysvětlil, co je občanské monitorování (jedná se o monitorování radiační situace veřejností) a že toto měření v žádném případě nenahrazuje oficiální monitorování státními orgány. Výsledky také nemohou sloužit jako jediný podklad k určitým opatřením v případě skutečné havarijní situace. Občanské monitorování dobrovolně dělají lidé, kteří si opatřili měřicí přístroj. Ten je možné si zapůjčit právě ve Státním ústavu radiační ochrany v Praze. "Aktuálně jsou všechny naše přístroje zapůjčené, 10 kusů je také na Ukrajině, ale v druhé polovině roku by se situace měla změnit a přístroje by měly být k dispozici," říká Petr Kuča k možnosti zapůjčení měřicích přístrojů SAFECAST nebo obdobných přístrojů vyvíjených v ústavu.

Projekt RAMESIS má za cíl vyvinout a provozovat občanskou radiační měřicí síť pro veřejnost k zajištění včasné informovanosti a tím ke zvýšení bezpečnosti občanů měst a obcí. Součástí je také vývoj dostupných detektorů a měřicích míst, portál k dotazům, dostupná měřicí technika, sdílení naměřených výsledků a jejich prezentace na veřejné platformě.

Díky zapojení veřejnosti se získává velké množství údajů, které podporují oficiální výsledky měření a zvyšují důvěru veřejnosti. "Pokud bude veřejnost rozumět měření a interpretaci jeho výsledků, bude jinak – doufejme s větším porozuměním - přistupovat i k ochraně před zářením a k případným doporučovaným ochranným opatřením," říká Petr Kuča.

Proč a kde vznikl tento projekt?

V Japonsku po událostech v jaderné elektrárně Fukušima (11. 3. 2011), kdy měla veřejnost pochybnosti o informacích o radiační situaci z oficiálních zdrojů, vzniklo společenství Safecast. Našli způsob, jak by se lidé dostali k (i cenově) dostupnému měřicímu zařízení, se kterým by si mohli sami změřit prostředí, ve kterém žijí. Profesionální detektory byly brzy vyprodané, proto zprostředkovali možnost koupě přístroje SAFECAST bGeigie Nano, který si každý mohl doma poskládat z koupených součástek.

Přístroj SAFECAST měří záření v prostředí kolem nás – konkrétně prostorový dávkový ekvivalent resp. jeho příkon. Hodnoty obvyklého přírodního pozadí v České republice se pohybují v rozmezí cca 0,05-0,3 mikroSv/hod. "Záření v prostředí kolem nás se dá měřit kdykoliv a kdekoliv, nedoporučuje se měření v dopravních prostředcích jako vlak nebo tramvaj kvůli odstínění záření železem," říká Petr Kuča. "Měření by pak nemuselo být relevantní," dodává Petr Kuča. "Nadšenci vozí přístroje k měření třeba na kole, v autě, dokonce i v dětském kočárku nebo jednoduše v batohu na zádech nebo v kapse," dodává Petr Kuča.

Na závěr semináře zmínil Ing. Petr Kuča důležité odkazy na webové stránky

www. suro.cz/aplikace/ramesis-wiki/, kde je možné si podrobně přečíst informace o projektu RAMESIS i celé této problematice, jak zacházet s přístrojem a co a kde měřit, jak zpracovávat výsledky měření, a také položit dotaz, který je pracovníky SÚRO zodpovězen. Důležitý je také portál safecast.org, zřízený mezinárodní neziskovou organizací řízenou dobrovolníky, kde jsou bezplatně publikovaná naměřená data na celém světě.

Závěrečné slovo patřilo předsedkyni sdružení WiN Larise Dubské. "Děkujeme panu Kučovi za prezentaci zajímavého tématu srozumitelnou a příjemnou formou. Jsem ráda, že se nám daří naplňovat poslání našeho sdružení, tedy šířit mezi veřejnost praktické a užitečné informace. Jen tak je možné odstraňovat bariéry a mýty pramenící právě z nevědomosti," dodává Larisa Dubská.


© 2018 WIN Czech, všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!