Ženy v jádře uspořádaly svůj druhý webinář, tentokrát na téma „Když záření léčí, aneb využívání ionizujícího záření v medicíně.“

07.05.2021

Druhý webinář, který zorganizovaly WINky, tedy sdružení žen pracujících v jaderných oblastech, proběhl ve středeční podvečer 5. května. Ing. Petra Osmančíková, Ph. D, radiologická fyzička FN v Motole a pedagožka jaderné fakulty ČVUT popsala zajímavou a srozumitelnou řečí, jak je ionizující záření využíváno k prevenci i léčbě různých onemocnění. Jako příklad uvedla léčbu nádorů prsu a prostaty a také moderní metody, které jsou používány jak pro diagnostiku, tak i pro případnou následnou léčbu, která může být různorodá. Na grafech výskytu a úmrtnosti pro nádory prsu a prostaty ukázala, že se vzrůstající četností těchto onemocnění zároveň klesá křivka úmrtnosti, což je spojeno právě s včasnou diagnostikou a záchytem těchto onemocnění. Se zvyšujícím se výskytem, který je takto podmíněn, tak vzrůstá i počet vyléčených pacientů. "Až 77 % záchytů karcinomu prsu u žen je v prvním, tedy ranném, stádiu onemocnění, kde je velká šance na uzdravení," říká Petra Osmančíková.

K moderním zařízením, která se používají pro radioterapii patří tzv. CyberKnife, ten slouží pacientům v Ostravě a od podzimu letošního roku bude k dispozici i v Praze. Malý lineární urychlovač na robotickém rameni se pohybuje kolem pacienta až z 1200 pozic, ze kterých úzké svazky záření cíleně míří do ložiska nádoru. Další moderní zařízení, tzv. Leksellův Gama Nůž slouží v Nemocnici Na Homolce k léčbě nádorů mozku. Přístroj se vyznačuje velkou přesností. Ze 192 kobaltových zdrojů směřují paprsky opět přímo do ložiska. Pacient obdrží silnou dávku ozáření, která nesmí poškodit tkáň mimo ložisko. "Pacient přichází pouze jednou, vše tedy musí být perfektně připraveno," říká Petra Osmančíková. Hlava pacienta je fixována do speciálního tzv. stereotaktického fixačního rámu. Jeho aplikace se provádí v lokálním znecitlivění, samotné ozařování také není bolestivé. "Někdy se stane, že při delším ozařování pacient usne. Pouštíme totiž pacientům hudbu, která je jim příjemná," dodává s úsměvem Petra.

Při veškeré diagnostice i léčbě se zdravotnický personál snaží maximálně chránit zdraví pacienta. Tedy minimalizovat poškození zdravých orgánů i tkání. Protonová radioterapie využívá tzv. Braggova vrcholu, kdy maximální radiační dávku předá protonový svazek tkáni těsně před koncem doletu, tedy neozáří/nepoškodí žádné další místo za nádorem.

Ve FN v Motole používají při radioterapii lineárním urychlovačem techniku monitorování dechu. "Znamená to, že ozařujeme postižené prso ženy ve chvílích jejího hlubokého nádechu, kdy jsou oddáleny plíce, srdce i druhý prs, tedy to, co chceme maximálně ochránit," říká Petra Osmančíková. Další možností je zavedení radioaktivních zářičů přímo k nádoru do prsu ženy, tzv. brachyterapie. "Nádor je ozařován přímo zevnitř, což je efektivnější a šetrnější," říká Petra. "O způsobu léčby vždy rozhodujeme po pečlivém zvážení všech variant a vybíráme tu nejvhodnější metodu pro každého pacienta individuálně," dodává Petra.

Nukleární medicína se zabývá používáním radionuklidů, tzv. radiofarmak aplikovaných do krve.

Lékaři sledují, jak se látka šíří a případně akumuluje v těle pacienta. Díky tomu mohou odhalit různá onemocnění a zjistit, zda orgány v těle správně fungují.

V závěru webináře došlo také na slova o důležité prevenci. Již mladé dívky by měly chodit na vyšetření svých prsů ultrazvukem, od 45 let mají ženy možnost využít vyšetření mamografem, které je pro ně vhodnější z důvodu úbytku mléčné žlázy, a tedy lepší viditelnosti případných nálezů.

Obdržené dávky při radiodiagnostice je možné srovnávat s dávkami, které může každá osoba obdržet z přirozeného životního prostředí. Nejnižší dávka je třeba při rentgenu zubů, vyšší při CT vyšetření trupu, nejvyšší dávka může být například v kardiologii při zavádění tzv. stentu pro vyztužení cév. "I v tomto posledním případě se však jedná "jen" o čtyřnásobek roční dávky obdržené z přirozeného prostředí," říká Petra Osmančíková.

Závěrečné slovo patřilo předsedkyni sdružení WIN Larise Dubské. "Děkujeme Petře za pomoc při prezentaci tak důležitého tématu srozumitelnou a příjemnou formou. Jsem ráda, že se nám daří díky ženám specialistkám naplňovat poslání našeho sdružení, tedy šířit mezi veřejnost praktické a užitečné informace z jejich každodenní profesní praxe. Jen tak je možné odstraňovat bariéry a mýty pramenící právě z nevědomosti," dodává Larisa Dubská. 

© 2018 WIN Czech, všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!